Stališče Katedre za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa MF UL (2012, mnenje podala prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.):
Amalgam ima v zobozdravstvu še vedno vlogo pri vzdrževanju ustnega zdravja prebivalstva. Dosedanji izsledki znanstvenih raziskav ne potrjujejo domnev, da je amalgam škodljiv zdravju ljudi, in še ni poznanega alternativnega materiala, ki bi bil učinkovitejši in varnejši. Če upoštevamo priporočila za varno delo z amalgamom, je amalgam varen, cenovno ugoden in kakovosten material. Uporabljamo le kapsuliran amalgam za enkratno uporabo. Pri poliranju in odstranjevanju plomb je obvezna uporaba vodnega spreja in vakuumskega sesalnika. Skrbimo za pravilno ravnanje z odpadki amalgama. Zobozdravstveni delavci se moramo truditi za izboljšanje oralnega zdravja prebivalstva, s čimer bo tudi potreba po uporabi amalgama manjša.

Stališče Razširjenega strokovnega kolegija za stomatologijo (2016, mnenje podal prof. dr. Matjaž Rode, dr. dent. med., višji svetnik):
Dentalni amalgami, če se uporabljajo po načelih dobre klinične prakse, so varni, cenovno ugodni in kakovostni materiali, ki ostajajo ena od možnosti reparacije okvarjenih zobnih ploskev. Nujno je opozoriti, da trenutno ni na razpolago preizkušenih varnih nadomestnih materialov. Poleg tega so veliko dražji in zahtevajo pri nameščanju več časa kot dentalni amalgami.