Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (ZBE) je strokovno združenje Slovenskega zdravniškega društva (SZD) od leta 1995, ko se je odcepila od Sekcije za zobne bolezni, ustne bolezni in parodontologijo. Triletni program specializacije iz ZBE, ki ga je Sekcija za ZBE pripravila v sodelovanju s Katedro za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa MF UL, poteka od leta 2000. Od leta 2003 je Sekcija za ZBE aktivno vključena v Evropsko endodontsko zvezo (European Society of Endodontology oz. ESE), ki je ob vključitvi tudi uradno priznala slovenski program specializacije.

Sekcija za ZBE spodbuja razvoj področja ZBE v slovenskem prostoru, v dobro stroke in pacientov. Podpira kakovostno strokovno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju ZBE. Sodeluje pri posodabljanju strokovnih doktrinarnih smernic za diagnostiko, preventivo, zdravljenje obolenj trdih zobnih tkiv, obolenj zobne pulpe in pulpogenih parodontopatij. Za podiplomsko izobraževanje skrbi v sklopu programa specializacije iz ZBE ter drugih podiplomskih in doživljenjskih izobraževanj. Za slovenske zobozdravnike in druge zobozdravstvene delavce vsako drugo leto organizira simpozij iz ZBE. Strokovno srečanje za člane sekcije organizira dvakrat letno.

Prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med., spec.,

predsednica Sekcije za ZBE