Stališče Katedre za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa MF UL (2017, mnenje podala as. Jana Krapež, dr. dent. med.):
Po načelih dobre klinične prakse in glede na strokovno literaturo, podprto z dokazi, je uporaba gumijaste opne pri koreninskem zdravljenju zob standarden in bistven del oskrbe zoba.

Gumijasta opna (koferdam) je opna, ki jo preluknjamo ter s sponko in držalom namestimo čez zob, na katerem nato izvedemo zdravljenje. Glavni namen opne je, da omogoča zobozdravniške posege v popolni osušitvi. Tako zagotavlja sterilno delovno polje, med endodontskim zdravljenjem lahko uporabljamo močnejša in učinkovitejša kemična sredstva, istočasno pa je pacient zaščiten, da ne vdihne ali pogoltne zobozdravniškega instrumenta ali drugih materialov. Opna je tudi pomembna zaščita pred prenosom mikroorganizmov med pacientom in zobozdravstvenim osebjem.

Uporaba osušitvene opne izboljša kakovost zobozdravstvenih storitev – tudi pri plombiranju in protetičnih delih. Z opno tudi časovno skrajšamo postopke, ker ne potrebujemo stalnega zagotavljanja relativne osušitve s staničevinastimi svaljki, pacientu pa ni treba splakovati ust. Pacienti opno na splošno sprejemajo z zadovoljstvom tudi zato, ker se jim ustna votlina med posegi ne izsuši.

Po strokovni doktrini se koreninsko zdravljenje zob izvaja v popolni osušitvi z gumijasto opno, ker je tako delo kakovostnejše in natančnejše, zato je večja tudi uspešnost zdravljenja zoba.

Literatura:

  1. Carrote P. Endodontics: Part 6. Rubber dam and access cavities. Br Dent J 2004; 197: 527–534.
  2. Cohen S, Hargreaves KM, Berman LH. Cohen’s Pathways of the Pulp, 11th ed. St.Louis:Elsevier Mosby; 2015.
  3. Keys W, Carson SJ. Rubber dam may increase the survival time of dental restorations. Evid Based Dent 2017; 18 (1): 19–20.
  4. Krapež J, Samec T. Uporaba gumijaste opne v zobozdravstvu. Zobozdr Vest 2011; 66: 79–83.
  5. Wang Y et al. Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients. Cochrane Database Syst Rev 2016; 9: Cd009858.