Zobne bolezni in endodontija je stomatološka specialnost. Specializacija je učni in vzgojni proces, v katerem pridobi specializant(-ka) taka teoretična in praktična znanja s področja zobnih bolezni in endodontije, da je sposoben samostojno oskrbeti večino bolnikov z akutnimi in kroničnimi boleznimi zob in zobne pulpe. Z oskrbo je mišljena diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in preventiva bolezni zob in zobne pulpe.

Program specializacije iz zobnih bolezni in endodontije traja 36 mesecev:

 • Zobne bolezni in endodontija: 26 mesecev
 • Ustne bolezni, parodontologija in stomatološka implantologija: 2 meseca
 • Oralna in maksilofacialna kirurgija: 3 mesece
 • Stomatološka protetika z gnatologijo: 2 meseca
 • Specialna radiologija: 1 mesec
 • Interna medicina – diabetologija: 1 mesec
 • Dermatologija: 1 mesec

Preverjanja teoretičnih znanj v času specializacije:

 • Normalna morfologija zobnega organa z embriologijo
 • Razvojne nepravilnosti in bolezenske spremembe zob
 • Diagnostika v endodontiji, načrt zdravljenja
 • Bolečina v endodontiji
 • Oralna mikrobiologija, mikrobiologija kariesa, obolenj zobne pulpe in periapikalnih tkiv
 • Endodontski biomateriali, instrumenti in oprema
 • Pripravljalni postopki za endodontsko zdravljenje
 • Širjenje, čiščenje in polnitev koreninskega kanala
 • Zdravljenje vitalne zobne pulpe
 • Zdravljenje zoba z odmrlo zobno pulpo in ponovno endodontsko zdravljenje
 • Apikalni parodontitis
 • Vloga endodontije pri poškodbah zob
 • Zapleti pri endodontskem zdravljenju
 • Sistemsko zdravje in endodontija
 • Endodontska kirurgija
 • Epidemiologija obolenj zobne pulpe in periapikalnih tkiv, uspešnost endodontskega zdravljenja
 • Kompoziti in adhezivni sistemi
 • Zobni karies

Preverjanja praktičnih znanj v času specializacije:

 • Sodelovanje pri predkliničnih vajah dodiplomskih študentov:
 • Sodelovanje pri kliničnih vajah dodiplomskih študentov:
 • Praktično delo – posegi ortogradnega endodontskega zdravljenja:
 • Praktično delo – endodontsko kirurški posegi:
 • Praktično delo v splošni omami:
 • Praktično delo interdisciplinarni posegi:
 • Praktično delo urgentni posegi (reanimacija):

Obvezni posegi in obravnave

 • Endodontsko zdravljenje: zdravljenje vitalne zobne pulpe, primarno in ponovno ortogradno zdravljenje – 180
 • Obravnava prvih pomoči v endodontiji – 10
 • Endodontska obravnava pacientov po poškodbah zob – 3
 • Obravnava predrtij korenine – 5
 • Endodontsko kirurški posegi – 7
 • Odstranjevanje zalomljenih instrumentov in koreninskih zatičkov – 5
 • Notranje beljenje zob po endodontskem zdravljenju – 2
 • Obravnava rizičnih in medicinsko kompromitiranih pacientov – 3
 • Obravnava konziliarnih pacientov – 5
 • Obravnava pacientov s posebnimi potrebami v splošni omami – 5
 • Obravnava pacientov z zelo visokim tveganjem za karies – 3

Pisna dela – Prispevki v strokovni literaturi

Specialistična naloga – raziskovalna

Specialistična naloga – prikaz kliničnih primerov

Tečaj iz reanimatologije