Namen endodontskega zdravljenja

Namen endodontskega zdravljenja je ohraniti zdravo zobno pulpo. Kadar pa to ni več mogoče, je namen endodontskega zdravljenja odstraniti vneto ali odmrlo zobno pulpo iz pulpinega prostora, s struganjem in spiranjem iz koreninskih kanalov odstraniti bakterije ter tako očiščene koreninske kanale hermetično tesno zapreti s polnilnim materialom. Če je endodontsko Preberi več…

Bolečine ob endodontskem zdravljenju

Bolezni zobne pulpe običajno ne povzročajo bolečin, če pa jih, so lahko te tudi zelo intenzivne. Endodontsko zdravljenje zmanjša ali povsem odstrani in tudi prepreči bolečine zaradi bolezni zobne pulpe. Sodobni načini endodontskega zdravljenja ob učinkoviti lokalni anesteziji po mnenju velike večine bolnikov ne povzročajo bolečin. Le manjši del bolnikov Preberi več…