Namen endodontskega zdravljenja

Namen endodontskega zdravljenja je ohraniti zdravo zobno pulpo. Kadar pa to ni več mogoče, je namen endodontskega zdravljenja odstraniti vneto ali odmrlo zobno pulpo iz pulpinega prostora, s struganjem in spiranjem iz koreninskih kanalov odstraniti bakterije ter tako očiščene koreninske kanale hermetično tesno zapreti s polnilnim materialom. Če je endodontsko Preberi več…

Ponovno endodontsko zdravljenje

Četudi je uspešnost sodobnega endodontskega zdravljenja visoka, se včasih zgodi, da je ob endodontsko zdravljenem zobu še zmeraj prisotno vnetje v kosti ob koreninskem vršku. Da bi tak zob ohranili, se lahko odločimo za ponovno endodontsko zdravljenje.

Za ponovno endodontsko zdravljenje se odločimo, če: (več …)

Bolečine ob endodontskem zdravljenju

Bolezni zobne pulpe običajno ne povzročajo bolečin, če pa jih, so lahko te tudi zelo intenzivne. Endodontsko zdravljenje zmanjša ali povsem odstrani in tudi prepreči bolečine zaradi bolezni zobne pulpe. Sodobni načini endodontskega zdravljenja ob učinkoviti lokalni anesteziji po mnenju velike večine bolnikov ne povzročajo bolečin. Le manjši del bolnikov Preberi več…