ENDODONTIJA je medicinska veda in zobozdravniška specializacija, ki se ukvarja z razpoznavo, zdravljenjem in preprečevanjem bolezni zobne pulpe. Beseda izhaja iz grščine, kjer “endo” pomeni notranjost, “odons” pa zob – endodontija je torej veda o notranjosti zoba.

ENDODONT je zobozdravnik, ki je po končanem dodiplomskem študiju dentalne medicine opravil še triletni podiplomski specialistični študij endodontije in s tem pridobil naziv “specialist zobnih bolezni in endodontije”. Ukvarja se s primarnim specialističnim endodontskim zdravljenjem zahtevnejših zob, ponovnim endodontskim zdravljenjem in endodontskim mikrokirurškim zdravljenjem zob. Poglobljen študij v času specializacije ter nenehno izpopolnjevanje na mednarodnih strokovnih srečanjih, ukvarjanje z le endodontskim zdravljenjem, posebni instrumenti in endodontski pripomočki ter materiali mu omogočajo predvidljivejše in uspešnejše endodontsko zdravljenje zahtevnih zob kot splošnim zobozdravnikom. Bolnike, ki imajo ob boleznih zobne pulpe še druge resne bolezni (npr. sladkorno bolezen, raka, imunosupresivno zdravljenje, motnje imunskega odziva, motnje v strjevanju krvi), se pogosto napoti na endodontsko zdravljenje k specialistu endodontu.

 

Endodontija video SZBE-ESE

 

» Naslednji člankek: Namen endodontskega zdravljenja