Stališče Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD (mnenje podala izr. prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med., Inštitut za fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani):
Ena glavnih dilem zobozdravnika danes je odločitev, ali zob ohraniti s koreninskim zdravljenjem ali ga izdreti in nadomestiti z zobnim vsadkom. Večina objavljenih študij kaže, da v dolgoročni prognozi ni razlike med samostojnim vsadkom in koreninsko zdravljenim zobom, vendar pa je v primeru zobnih vsadkov običajno več zapletov kot pri koreninsko zdravljenih zobeh (Iqbal in Kim, 2008; Morris in sod., 2009). Pri koreninsko zdravljenem zobu so zapleti večanje vnetnega procesa ob vrhu korenine (apikalnega parodontitisa) ali obstoj kliničnih simptomov, medtem ko pri zobnem vsadku prihaja do tehničnih zapletov ali potrebe po dodatnih kirurških posegih zaradi vnetja tkiv ob vsadku (periimplantitisa) (Zitzmann in sod., 2009).

Odločitev za koreninsko zdravljenje zoba zaradi podobnega dolgoročnega preživetja koreninsko zdravljenega zoba in zobnega vsadka temelji na drugih merilih, kot so: možnost protetične obnove zoba, kakovost kosti ob zobni korenini (alveolne kosti) in kakovost dlesni ter predhodna parodontalna bolezen (Ong in sod., 2008). Pomembni so tudi videz, splošno zdravstveno stanje pacienta (npr. sladkorna bolezen), jemanje zdravil (npr. bifosfonati), razvade pacienta (npr. kajenje tobaka), slaba ustna higiena in cena zdravljenja. V primeru neuspelega primarnega koreninskega zdravljenja zoba je mogoče izvesti ponovno koreninsko zdravljenje. Če ponovno koreninsko zdravljenje ni uspešno ali izvedljivo, se odločimo za endodontski kirurški poseg. Le kadar je prognoza zoba brezupna zaradi protetičnih ali parodontoloških vzrokov, se raje odločimo za izdrtje zoba in vstavitev zobnega vsadka (Zitzmann in sod., 2010).

Navsezadnje pa je treba upoštevati tudi pacientove želje. Pacient mora biti čim bolj natančno in nepristransko obveščen o vseh indikacijah, kontraindikacijah, prednostih in slabostih koreninskega zdravljenja zoba ter izdrtja zoba in vstavitve zobnega vsadka.

Koreninsko zdravljenje zoba v večini primerov predstavlja izvedljiv, praktičen in cenovno ugoden način ohranitve funkcije zoba. Zobni vsadki so dobra alternativa, kadar je prognoza ohranitve zoba brezupna.

Literatura:

  • Iqbal MK, Kim S. A review of factors influencing treatment planning decisions of single-tooth implants versus preserving natural teeth with nonsurgical endodontic therapy. J Endod 2008; 34: 519–29.
  • Morris MF, Kirkpatrick TC, Rutledge RE, Schindler WG. Comparison of nonsurgical root canal treatment and single-tooth implants. J Endod 2009; 35: 1325–30.
  • Ong CT, Ivanovski S, Needleman IG, Retzepi M, Moles DR, Tonetti MS, Donos N. Systematic review of implant outcomes in treated periodontitis subjects. J Clin Periodontol. 2008; 35: 438–62.
  • Zitzmann NU, Krastl G, Hecker H, Walter C, Weiger R. Endodontics or implants? A review of decisive criteria and guidelines for single tooth restorations and full arch reconstructions. Int Endod J 2009; 42: 757–74.
  • Zitzmann NU, Krastl G, Hecker H, Walter C, Waltimo T, Weiger R. Strategic considerations in treatment planning: deciding when to treat, extract, or replace a questionable tooth. J Prosthet Dent. 2010; 104: 80–91.