Endodontsko zdravljenje

Ponovno endodontsko zdravljenje

Četudi je uspešnost sodobnega endodontskega zdravljenja visoka, se včasih zgodi, da je ob endodontsko zdravljenem zobu še zmeraj prisotno vnetje v kosti ob koreninskem vršku. Da bi tak zob ohranili, se lahko odločimo za ponovno endodontsko zdravljenje. Za ponovno endodontsko zdravljenje se odločimo, če: (več …)

Endodontsko zdravljenje

Stroški endodontskega zdravljenja

Cena endodontskega zdravljenja je običajno odvisna od načina zdravljenja (primarno/ponovno endodontsko zdravljenje), števila koreninskih kanalov (sekalec ima običajno en koreninski kanal, zgornji kočnik pa štiri), ukrivljenosti in prehodnosti koreninskih kanalov ali dolgotrajnosti posega (v enem ali več obiskih). (več …)